Årsplan til 7. Klasse

Her får du forslag til en årsplan til Naturens Univers, 7. klasse.

Årsplanen følger som udgangspunkt kapitelstrukturen i grundbogen, der er udledt af Fælles Mål i Fysik/kemi og baseret på en gennemtænkt faglig progression. Vi har også indsat temaer i årsplanen for at tilgodese tværfaglighed og projektarbejde. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte. Klik her for at få en skrivbar version af årsplanen.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger.
Uge 42: Efterårsferie
Uge 51-52: Juleferie
Uge 7: Vinterferie
Uge 14: Påskeferie
Uge 26-32: Sommerferie

Webdelen til elevbøgerne indeholder en række resurser fx arbejdsark, film og perspektiverende tekster, som kan inddrages efter behov.

Man kan også supplere undervisningen gennem licenser til Alineas fagportal – Fysik/kemi-portalen.

Hvis du vil printe hele årsplanen skal du trykke på Åbn alle og derefter Print årsplan

6 uger: Molekylernes verden

Uge

33-38

I dette tema skal eleverne lære, at stoffers egenskaber, fx fast, flydende og gasform, kan forstås ud fra ret enkle modelforestillinger om molekyler. Eleverne skal også stifte bekendtskab med simple forestillinger om, hvordan simple molekyler er opbygget med brug af modeller af Molymod-typen. Eleverne lærer at bruge det kemiske formelsprog og at skabe forbindelse mellem forskellige model- og formeltyper, til forskellige formål.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

3 uger: Vores plads i den store verden

Uge

39-41

I dette tema introduceres eleverne til forestillinger om Solsystemet og Universet. De lærer om solsystemets opbygning og bevægelser heri, som kan forklare meget af det vi oplever i hverdagen med fx dag, nat, årstider, månefaser osv. De møder også moderne videnskabelige opfattelser af, hvordan universet er blevet til konfronteret med tidligere tiders religiøse opfattelser (myter) om verdens skabelse.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

8 uger: Kemiske omdannelser

Uge

43-50

I dette tema lærer eleverne om nogle af de allervigtigste kemiske reaktioner, der knytter sig til stoffet vand og dets bestanddele hydrogen og oxygen. De lærer også om forbrændingsprocesser i villafyr, kraftværker og levende organismer. De møder også metaller og lærer om, hvordan de fremstilles af kemiske forbindelser (mineraler/malme), der findes i jordskorpen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

3 uger: Den blå planet, kapitel 10

Uge

2-4

I dette tema lærer eleverne, at Jordens vand er forudsætningen for alt liv. De lærer om vandrensning og vandforbrug i vores eget samfund og i samfund i andre verdensdele, hvor klimaet og levestandarden er helt anderledes. De lærer også om atmosfæren og dens bestanddele. De lærer om tryk i luft og vand, og hvordan trykket forandrer sig, når vi rejser op i atmosfæren, lander på Månen eller dykker ned i havet.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

2 uger: Fællesfagligt projekt

Uge

5-6

Det fællesfaglige område defineres i fællesskab mellem lærerne i naturfagene, med udgangspunkt i læseplanens anbefalinger.  I samråd med enkelte grupper af elever – og inden for det valgte område – udarbejdes der en problemformulering, som danner baggrund for gruppens arbejde.

De fællesfaglige områder:

Forslag kunne være

  • Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer
  • Mennesker på Mars
  • Forestillinger om Jordens og Universets tilblivelse.

3 uger: Den blå planet, kapitel 11

Uge

8-10

I dette tema lærer eleverne, at Jordens vand er forudsætningen for alt liv. De lærer om vandrensning og vandforbrug i vores eget samfund og i samfund i andre verdensdele, hvor klimaet og levestandarden er helt anderledes. De lærer også om atmosfæren og dens bestanddele. De lærer om tryk i luft og vand, og hvordan trykket forandrer sig, når vi rejser op i atmosfæren, lander på Månen eller dykker ned i havet.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

9 uger: Elektricitet og magnetisme i hverdagen

Uge

11-20

I dette tema lærer eleverne om elektricitet og magnetisme i hverdagen. De lærer gennem egne undersøgelser om elektriske kredsløb, el-diagrammer og om vigtige sammenhænge, som har betydning for vores brug af elektricitet i hverdagen. De lærer om magnetisme, både den permanente i hverdagens magneter og Jorden som en kæmpemagnet. De bygger og undersøger elektromagneter og lærer om Ørsteds epokegørende opdagelse af elektromagnetismen i 1820.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

3 uger: Fællesfagligt projektarbejde

Uge

21-23

Det fællesfaglige område defineres i fællesskab mellem lærerne i naturfagene, med udgangspunkt i læseplanens anbefalinger.  I samråd med enkelte grupper af elever – og inden for det valgte område – udarbejdes der en problemformulering, som danner baggrund for gruppens arbejde.

De fællesfaglige områder:

Forslag kunne være

  • Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer
  • Mennesker på Mars
  • Forestillinger om Jordens og Universets tilblivelse.