maal_tema4.1

Tema 4: Alkohol

Eleverne lærer om de simple alkoholers opbygning og egenskaber og om, hvordan den vigtigste af dem, ethanol, fremstilles ved gæringsprocesser. Temaet lærer også eleverne om alkohol som rusmiddel og de virkninger stoffet har på krop og hjerne. Der fokuseres på viden om og perspektiver for brug og misbrug af alkohol – både for den enkelte og samfundet.