maal_tema5.2

Tema 5: Den digitale tidsalder

Eleverne lærer om den digitale udvikling, de selv befinder sig midt i – med kig tilbage i historien, så de får et teknologisk perspektiv på deres viden. De lærer om den elektromagnetiske stråling, dens generelle egenskaber, og dens anvendelser i forskellige former, radio-, mikrobølge-, røntgen- osv. De lærer om informationssystemer, trådløs kommunikation, lagring af information osv. med blik tilbage i tiden. De lærer også om den digitale revolution, computere, tablets og internettet og får styr på meget af den teknologi, som omgiver dem i dagligdagen.