maal_tema1.2

Tema 1: Dine sanser

I dette tema skal eleverne lære om vore sanser, ikke bare de to sanser, der er tradition for i faget, synssansen og høresansen, men også lugte- og smagssansen. Eleverne lærer ikke bare om det fysiske og kemiske i vores interaktion med omgivelserne, men også om den rolle, hjernen spiller i tolkningen af sansesignaler. Temaet har forbindelse med biologi og henter mange eksempler derfra.