maal_tema5.1

Tema 5: Elektricitet og magnetisme i dagligdagen

I dette tema lærer eleverne om elektricitet og magnetisme i hverdagen. De lærer gennem egne undersøgelser om elektriske kredsløb, el-diagrammer og om vigtige sammenhænge, som har betydning for vores brug af elektricitet i hverdagen. De lærer om magnetisme, både den permanente i hverdagens magneter og Jorden som en kæmpemagnet. De bygger og undersøger elektromagneter og lærer om Ørsteds epokegørende opdagelse af elektromagnetismen i 1820.