maal_tema1.2

Tema 1: Energi nu og i fremtiden

I dette tema skal eleverne lære om vores energiforsyning, og hvordan energi distribueres i Danmark. Undervejs lærer de om induktion og transformation bl.a. for at forstå, hvordan man kan begrænse energitabet ved distributionen. Eleverne lærer om, hvordan det danske energisystem er under forandring med brug af langt mere vedvarende energi for at begrænse den negative påvirkning af klimaet og miljøet.