Fællesfaglige forløb

Det fællesfaglige område defineres i fællesskab mellem lærerne i naturfagene, med udgangspunkt i læseplanens anbefalinger.  I samråd med enkelte grupper af elever – og inden for det valgte område – udarbejdes der en problemformulering, som danner baggrund for gruppens arbejde.

De fællesfaglige områder kunne være:

  • Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer
  • Mennesker på Mars
  • Forestillinger om Jordens og Universets tilblivels
  • Jordens og livets udvikling
  • Klimaændringernes betydning i rige og fattige lande
  • Teknologiens betydning for mennesker og samfund
  • Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår
  • Bæredygtig energiforsyning
  • Strålings indvirkning på levende organismer
  • Teknologi år 2050?