maal_tema3.1

Tema 3: Født til plast

I dette tema lærer eleverne om, hvad plast er kemisk set, og hvordan råplast produceres på kemiske fabrikker uden for Danmark med råolie og naturgas som råstoffer. Eleverne møder også plastprodukter fra dagligdagen og lærer lidt om, hvordan plast forarbejdes til de produkter vi kender og bruger hver eneste dag. De lærer, hvordan man i komposit-produkter kombinere plast med fibre af glas eller kul til både, vindmøllevinger, sportsudstyr og flyvemaskiner, hvor kravene er stor styrke, lav vægt og holdbarhed.