maal_tema2.4

Tema 2: Ind i kemien, Gødning og landbrug, kapitel 7

I dette tema møder eleverne først forestillinger om atomers opbygning med særlig vægt på elektronstrukturen og forståelsen af, hvad man kan bruge grundstoffernes periodesystem til. Temaet afsluttes med den betydning gødning har for landbruget og de miljøproblemer, der er en følge af, at gødningsrester siver ned i grundvandet og ud i vandløb, søer og fjorde.