maal_tema4.1

Tema 4: Kulstof og klima, kapitel 9 og 10

Eleverne lærer om, at alt levende på Jorden er opbygget af kemiske forbindelser, der indeholder kulstof, der på en måde er livets vigtigste grundstof. På Jorden indgår kulstof i et evigt kredsløb, som dyr og planter er fælles om at holde i gang. Temaet behandler klimaændringernes årsager og virkninger og FN’s klimamål og ser nærmere på vores udvinding, raffinering og anvendelse af fossile brændsler fra en kemisk og en teknisk synsvinkel.