maal_tema4.2

Tema 4: Kulstof og klima – Kul, olie og olieprodukter, kapitel 11

Eleverne lærer om, at alt levende på Jorden er opbygget af kemiske forbindelser, der indeholder kulstof, der på en måde er livets vigtigste grundstof. På Jorden indgår kulstof i et evigt kredsløb, som dyr og planter er fælles om at holde i gang. Når vi i løbet af et par hundrede år opbruger og afbrænder Jordens lagre af kul, olie og naturgas, som – vel at mærke – er deponeret ved naturlige processer over mange millioner år, har det konsekvenser for klimaet.