maal_tema1.1

Tema 1: Molekylernes verden

I dette tema skal eleverne lære, at stoffers egenskaber, fx fast, flydende og gasform, kan forstås ud fra ret enkle modelforestillinger om molekyler. Eleverne skal også stifte bekendtskab med simple forestillinger om, hvordan simple molekyler er opbygget med brug af modeller af Molymod-typen. Eleverne lærer at bruge det kemiske formelsprog og at skabe forbindelse mellem forskellige model- og formeltyper, til forskellige formål.